ANBI stichting Think Big Act Now

Ons Doel

Stichting Think Big Act Now heeft als doel bijdragen aan een veilige wereld, onder andere door verduurzaming van de maatschappij. Dat doet de Stichting door organisaties, individuen en scholen kennis, inzicht en handelingsperspectief te geven, zodat zij zich effectief kunnen inzetten voor een veilige wereld, naar het gedachtegoed van Babette Porcelijn.

Wij geven kennis over impact met onze:

 • Boeken
 • Lesmethodes
 • Trainingen & Workshops
 • Impacttool
 • Lezingen
 • Advies & Boardroom sessies

Missie

Onze missie is om mensen en organisaties te inspireren, informeren en activeren voor positieve verandering. Een krachtige samenspel van inzicht en actie: “Think Big” betekent begrijpen op systeemniveau, terwijl “Act Now” staat voor de praktische stappen die je nu kunt nemen. Samen werken aan systeemveranderingen voor een menselijke, fijne toekomst. En dit alles begint bij kennis en inzicht.

Voor wie?

Professionals en organisaties die positieve impact willen ontwikkelen, informeren, inspireren en activeren. Ook voor experts die duurzame transities in andere organisaties willen stimuleren.

Organisatie en contact

 • Stichting Think Big Act Now
 • Initiatiefneemster van de Stichting is Babette Porcelijn, auteur van De verborgen impact en Het happy 2050 scenario
 • Stichting Think Big Act Now is gevestigd in HW10, Hendrik van Wijnstraat 10, 1065 AS te Amsterdam
 • Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is 860 262 479
 • KvK: 75385848
 • Btw nummer: NL860262479B01
 • Bank: NL40 TRIO 0788 7561 76 t.n.v. Stichting Think Big Act Now
 • Je kunt contact met ons opnemen door te mailen naar info@thinkbigactnow.org

Bestuur

De stichting wordt bestuurd door:

 • Léon van Geest, voorzitter
 • Raymond Dommanschet, secretaris
 • Ruud van de Ven, penningmeester

Babette Porcelijn is met ingang van 1 juli 2021 directeur van de stichting.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen redelijkerwijs in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Financiering

Stichting Think Big Act Now zal de gestelde doelen deels middels donaties financieren. De middelen worden gebruikt voor het financieren van onderzoek, het doorontwikkelen van middelen, het vergroten van het bereik, de uitvoering van projecten en andere bestedingen die bijdragen aan het doel. 

Tevens zal Stichting Think Big Act Now inkomsten uit projecten verdienen. De verkregen middelen zullen ingezet worden om de doelen van de stichting te behalen, conform de voorwaarden van de ANBI status.

De top 10 tool heeft principieel geen verdienmodel, als dat de onafhankelijkheid aantast, want dat tast de betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid aan. Het project ter vernieuwing van de Impact top 10 tool is mogelijk gemaakt door:

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Stichting EcoPositief is in juli 2019 opgericht en heeft met ingang van 19 mei 2022 de naam Stichting Think Big Act Now gekregen. De stichting zal zich, zoals ook beschreven in het beleidsplan, richten op onderzoek hoe impact tot stand komt en het aandragen van effectieve oplossingen, waarbij de hele keten en alle impact meegenomen worden. We ontwikkelen daarbij communicatie met als doel zoveel mogelijk mensen te inspireren hun impact te verlagen en eco-positief te worden.

Babette Porcelijn streeft deze doelen na sinds het uitbrengen van het boek De verborgen impact in 2016. Meer informatie over de uitgeoefende activiteiten vind je in het meest recente jaarverslag.

Beleidsplan

We werken op dit moment aan ons nieuwe beleidsplan.

Eerder beleidsplan: Beleidsplan Stichting EcoPositief (2019)

Jaarrekeningen en -verslag

Jaarrekening en -verslag Stichting Think Big Act Now 2023 & formulier ANBI algemeen

Jaarrekening en-verslag Stichting Think Big Act Now 2022 & formulier ANBI algemeen

Jaarrekening en -verslag Stichting EcoPositief 2021 & formulier fondsenwervende organisaties

Jaarrekening en -verslag Stichting EcoPositief 2020 & formulier fondsenwervende organisaties

Jaarrekening Stichting EcoPositief 2019