Onderwijs

In het onderwijs groeit de aandacht voor duurzaamheid met de dag. Steeds meer scholen beseffen hoe belangrijk dit thema is en willen het graag integreren in hun lesprogramma’s. Maar vaak ontbreekt het nog aan een gestructureerde aanpak. Het beschikbare lesmateriaal is versnipperd en richt zich voornamelijk op symptoombestrijding, zoals afvalbeheer.

Bij Think Big Act Now vinden we het cruciaal om leerlingen een breder perspectief te bieden. Pas als je het hele plaatje ziet, begrijp je waar de echte kansen voor duurzame verandering liggen! Daarom hebben we lesmateriaal ontwikkeld dat positief en oplossingsgericht is. We geloven in eerlijke communicatie door objectieve feiten te presenteren, gebaseerd op wetenschappelijke bronnen. Daarnaast stimuleren we discussie en bieden we leerlingen handvatten om zelf in actie te komen.

Ons onderwijsaanbod:


  1. Het ImpactProject
    Het ImpactProject is gebaseerd op het boek ‘De verborgen impact’. Een interactief lesprogramma waarin leerlingen van groep 7 en 8 aan de slag met de vraag ‘hoe en waarom het beter, anders en minder kan’ en wat de voordelen daarvan zijn. Het is positief van toon en oplossingsgericht. 
    Klik hier voor de factsheet van ons lesprogramma
  2. ImpactPlusProject
    Aan scholen die kinderen extra uitdaging willen bieden (meer begaafd/+ groepen) kunnen wij ons projectboek over de Verborgen impact aanbevelen voor een actuele, gevarieerde en uitdagende leerervaring met inspirerende opdrachten.Heb je een vraag met betrekking tot het lesmateriaal? Wil je ons lesmateriaal aanvragen of een gastdocent boeken? Neem contact met ons op via onderwijs@thinkbigactnow.org

Lessen zorgen voor grote betrokkenheid bij de leerlingen. Ze worden zich echt bewust van hun eigen impact en worden op een mooie manier getriggerd om over hun eigen gedrag (en dat van hun ouders) na te denken.
Jetse de Jonge, leerkracht groep 7, Caeciliaschool Amersfoort