Onderwijs

Er is toenemende aandacht voor duurzaamheid in het onderwijs. Veel scholen erkennen het grote belang van het thema en voelen urgentie om het in te zetten in hun lesprogramma’s. Het ontbreekt echter aan een structurele aanpak. Het huidige aanbod van lesmateriaal is nog erg versnipperd en is vaak gefocust op symptoombestrijding (afval). Wij vinden het essentieel om leerlingen een breder inzicht te geven: pas als je het hele plaatje ziet, begrijp je waar de grootste kansen voor effectieve verduurzaming liggen!

Daarom werken we aan relevant lesmateriaal, positief van toon en oplossingsgericht. We staan voor eerlijke communicatie door zo objectief mogelijk feiten te benoemen (wetenschappelijke bronnen), open te staan voor discussie en leerlingen handelingsperspectief te bieden.

Het ImpactProject
Voor het schooljaar 2024-2025 kunnen we groep 7/8 van het primair onderwijs voorzien van een lessenreeks die aansluit op de huidige praktijk van het onderwijs en past bij de kerndoelen en bouwstenen van de SLO. Bij iedere les staan bijbehorende SDG’s vermeld.

We reiken de kinderen een positief-kritische houding aan, waarbij ze zélf leren afwegen, nadenken over technische innovaties en omgaan met een veranderende wereld. We maken gebruik van positieve voorbeelden waarin we leerlingen laten zien of ontdekken hoe het anders kan en wat de voordelen zijn. Ingewikkelde materie maken we inzichtelijk door middel van infographics en voorbeelden die tot de verbeelding spreken.

Opbouw lessenreeks
Het lesmateriaal biedt daarmee een structurele en modulaire aanpak voor duurzaamheidsonderwijs voor groep 7/8. Het ImpactProject leert leerlingen wat zíj kunnen doen om bij te dragen aan een duurzame en veilige wereld, nu en in de toekomst.

De beschikbare lessenreeks bevat een introductie les over verborgen impact en 4 casuslessen (spijkerbroek-laptop-eten-vliegen). Iedere les bestaat uit een docentenhandleiding, een bijbehorend werkblad en Lessonup slides met bijvoorbeeld foto’s, filmpjes, infographics, quizjes en polls. In de handleiding geven we aan welke lesdoelen, kerndoelen, bouwstenen en SDG’s aan bod komen.

De opbouw van deze lessen volgt het zandlopermodel: uitzoomen grote samenhang probleem – inzoomen klein voorbeeld – uitzoomen naar ‘Wat is jouw positieve invloed? Hoe kunnen we het oplossen? Wat past bij mij?’

Praktische uitvoering
Scholen kunnen volledig zelfstandig met het lesmateriaal aan de slag gaan of gebruik maken van onze getrainde gastdocenten die de lessen op school kunnen geven.

HB lesmateriaal
Aan scholen die kinderen extra uitdaging willen bieden (HB onderwijs/+groepen) kunnen wij ons projectboek over de Verborgen impact aanbevelen voor een actuele, gevarieerde en uitdagende leerervaring met inspirerende opdrachten.

Vertaling Engels en Kantonees
Tot slot, het lesmateriaal wordt op dit moment vertaald naar het Engels en Kantonees zodat we nog meer positieve impact kunnen maken!

Onderwijsteam
Ons super enthousiaste onderwijsteam wordt gevormd door

  • Hélène Lendfers – projectleider onderwijs
  • Ariska Bonnema – educatief auteur
  • Ellis de Bresser – educatief auteur
  • Angela de Kuijper – grafisch vormgever beeldredacteur, Buro de Kuijper
  • Ondersteund door Babette Porcelijn (auteur, ontwerper, spreker) en Elise van den Berg (projectmanager, trainer, spreker) 

Heb je een vraag met betrekking tot het lesmateriaal? Neem contact met ons op via onderwijs@thinkbigactnow.org


Wij willen duurzaamheid voor iedere school begrijpelijk en toepasbaar maken. Daarom bieden we ons lesmateriaal kosteloos aan.

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan (door)ontwikkeling van het lesmateriaal. Wil je ons daarbij steunen? Een donatie aan onze ANBI stichting is zeer welkom!

Dat kan door een donatie naar keuze onder vermelding van ‘Onderwijs’ over te maken aan NL40 TRIO 0788 7561 76 t.n.v. Stichting Think Big Act Now.

Ontzettend bedankt!

Lessen zorgen voor grote betrokkenheid bij de leerlingen. Ze worden zich echt bewust van hun eigen impact en worden op een mooie manier getriggerd om over hun eigen gedrag (en dat van hun ouders) na te denken.
Jetse de Jonge, leerkracht groep 7, Caeciliaschool Amersfoort