Education

(Only available in Dutch)

Er is een toenemende aandacht voor duurzaamheid in de maatschappij en daarmee in het onderwijs. Veel scholen erkennen het grote belang van het thema duurzaamheid en voelen urgentie om het in te zetten in hun lesprogramma’s. Het ontbreekt echter aan een structurele aanpak. Het aanbod van lesmateriaal is nog erg versnipperd en gaat vaak over natuurbeleving of afval. Het is van belang om leerlingen een breder inzicht te geven. Pas als je het hele plaatje ziet, begrijp je hoe groot je impact kan zijn en hoe je zelf kan bijdragen. 

Daarom werken we aan relevant lesmateriaal, in eerste instantie voor het primair onderwijs. We staan voor eerlijke communicatie door zo objectief mogelijk feiten te benoemen (wetenschappelijke bronnen), open te staan voor discussie en leerlingen handelingsperspectief te bieden. Het ImpactProject leert leerlingen wat zíj kunnen doen om bij te dragen aan een duurzame wereld.

Het ImpactProject lesmateriaal

Voor het schooljaar 2022-2023 kunnen we het primair onderwijs voorzien van lessenreeksen die aansluiten op de huidige praktijk van het onderwijs en passen bij de kerndoelen en bouwstenen van de SLO. Bij iedere les staan bijbehorende SDG’s vermeld.

We reiken de kinderen een positief-kritische houding aan, waarbij ze zélf leren afwegen, nadenken over technische innovaties en omgaan met een veranderende wereld. We maken gebruik van positieve voorbeelden waarin we leerlingen laten zien of ontdekken hoe het anders kan en wat de voordelen zijn. Ingewikkelde materie maken we inzichtelijk door middel van infographics en voorbeelden die tot de verbeelding spreken.

Het lesmateriaal biedt daarmee een structurele en modulaire aanpak voor duurzaamheidsonderwijs voor 3 verschillende jaargroepen; groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. Alle reeksen hebben een eigen aanpak.

De beschikbare lessenreeks voor de bovenbouw (groep 7/8) bevat een introductie les over verborgen impact en 4 casuslessen (spijkerbroek-laptop-eten-vliegen). Iedere les bestaat uit een handleiding, een bijbehorend werkblad en Lessonup slides met bijvoorbeeld foto’s, filmpjes, infographics, quizjes en polls. In de handleiding geven we aan welke lesdoelen, kerndoelen, bouwstenen en SDG’s aan bod komen. Voor de Lessonup slides heeft de school een licentie nodig.

De opbouw van deze lessen volgt het zandlopermodel: uitzoomen grote samenhang probleem – inzoomen klein voorbeeld- uitzoomen naar ‘Wat is jouw positieve invloed? Hoe kunnen we het oplossen? Wat past bij mij?’

De lessenreeks voor de onderbouw (groep 3/4) van het primair onderwijs streven we in januari 2023 af te ronden.

De ontwikkeling van de lessenreeks voor de middenbouw (groep 5/6) wordt in januari 2023 gestart.

Omdat we recent veel aanvragen van enthousiaste mensen ontvangen voor het geven van een gastles gebaseerd op de verborgen impact zijn we inmiddels gestart met de ontwikkeling van een toffe gastles die straks gratis te downloaden is vanaf onze website!

Onderwijsteam

Ons super enthousiaste onderwijsteam wordt gevormd door

  • Hélène Lendfers – projectleider onderwijs
  • Ariska Bonnema – educatief auteur
  • Ellis de Bresser – educatief auteur
  • Angela de Kuijper – grafisch vormgever beeldredacteur, Buro de Kuijper
  • Ondersteund door Babette Porcelijn (auteur, ontwerper, spreker) en Elise van den Berg (projectmanager, trainer, spreker) 

Heb je een vraag met betrekking tot het lesmateriaal? Neem contact met ons op via onderwijs@thinkbigactnow.org


Wij willen duurzaamheid voor iedere school begrijpelijk en toepasbaar maken. Daarom bieden we ons lesmateriaal kosteloos aan.

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan (door)ontwikkeling van het lesmateriaal. Wil je ons daarbij steunen? Een donatie aan onze ANBI stichting is zeer welkom!

Dat kan door een donatie naar keuze onder vermelding van ‘Onderwijs’ over te maken aan NL40 TRIO 0788 7561 76 t.n.v. Stichting EcoPositief (naamswijziging naar Stichting Think Big Act Now is in behandeling bij de bank).

Ontzettend bedankt!

Dit [boek] zou verplicht lesmateriaal moeten worden, en met terugwerkende kracht alsnog voor iedereen
Ruben van der Meer, acteur