Dag 4: je slagkracht als burger

Wat kun je doen voor een happy 2022 én een happy 2050 als (wereld)burger? Vandaag krijg je weer een hele rij met tips om je goede voornemens aan te vullen. Welke tips passen bij jou? Je kunt ze ook onthouden tot ze actueel worden. In maart zijn bijvoorbeeld weer gemeenteraadsverkiezingen.

> Pak je lijst moet goede voornemens er weer bij en schrijf op waar jij je als burger voor in wilt zetten!

Democratie

 • Stem op een partij die zich inzet voor milieu, natuur, klimaat en voor gelijke kansen, wereldwijd!
 • Zet je in voor versterking van de lokale, nationale én internationale democratie. Kijk bijvoorbeeld eens naar de Community Empowerment Act, of naar deze organisaties: democratieinuitvoering.nl en meerdemocratie.nl.
 • Misschien wil je zelf de politiek ingaan? Gebruik het dashboard met knoppen om aan te draaien voor een Happy 2050.
Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Babette maakte dit dashboard voor haar boek Het happy 2050 scenario.

Rechtsstaat

 • Steun rechtszaken die impact aan de kaak stellen, of span er zelf een aan. Kijk voor inspiratie nog eens naar de Klimaatzaak of de rechtszaken tegen Shell (1, 2). Vandaag stelt Milieudefensie een ultimatum aan vervuilers: klimaatplannen in 3 maanden of proces.
 • Laat je horen voor wetgeving die grootschalige milieu-impact (oftewel ecocide) verbiedt.
Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Draagvlak voor beleid

 • Steun beleid voor verduurzaming: de circulaire economie, de energietransitie, natuurinclusieve landbouw en beleid dat de overstap naar een plantaardig dieet stimuleert.
 • Steun verdragen over hoge percentages land die we opzijzetten voor natuur (volgens mijn onderzoek 50% van bruikbaar land en water), klimaatverdragen en verdragen die vervuiling tegengaan. Check ook SDG Nederland voor de duurzame ontwikkelingsdoelen. Lees hier over het klimaatbeleid van de Rijksoverheid.
 • Verzet je tegen ontwrichtende ongelijkheid in macht en bezit. Belasting is bijvoorbeeld een krachtige herverdelingstool. Andere sleutels zijn de scheiding van lobby en staat, corruptiebestrijding, de invoering van een minimumloon in wereldwijde productieketens en eerlijke handelsverdragen waardoor arme landen niet nog verder uitgebuit worden. Hoeveel ongelijkheid vinden we acceptabel en hoe bepaal je dat? Bekijk het deze TEDtalk van Christian Felber eens. Of bekijk het werk van Economy for the Common Good.
 • De hoeveelheid beschikbare natuurlijke hulpbronnen in de wereld is beperkt. En daarom is dat een verdelingsvraagstuk. Maak je hard voor gelijke toegang tot natuurlijke hulpbronnen voor iedereen. Want zoals Jan Juffermans het zegt: ‘een fair share is een mensenrecht’.
 • Steun een degelijk vangnet voor wie het niet op eigen kracht redt. Niet alleen voor mensen in ons eigen superrijke land (we horen bij de 3% rijkste landen ter wereld!), maar juist ook voor mensen in arme landen.
 • Demonstreer, teken petities, voer actie, stuur berichten enzovoort om politici een sein te geven over al deze dingen. Kijk bijvoorbeeld op avaaz.org.

Steun acties van organisaties en burgers

Steun vakbonden, coöperaties en ngo’s die zich op hun eigen manier inzetten voor het happy 2050 scenario met tijd, geld of aandacht op social media.

Zelf aan de slag

Laten we om te beginnen ons wereldbeeld onder de loep nemen. In de Middeleeuwen stond God centraal. Sinds de Verlichting staat de mens centraal en zien we de natuur als een ondergeschikt hulpmiddel. Dat wereldbeeld werkt niet meer, aangezien we de natuur ontwrichten. Daarmee brengen we niet alleen de natuur, maar ook de mens in gevaar. Om een ‘happy 2050 scenario’ binnen bereik te brengen, hebben we een nieuw wereldbeeld nodig; een wereldbeeld waarin de levende planeet centraal staat en de mens zichzelf ziet als onderdeel van het leven. Samen lukt dat. Wij kunnen ons oude wereldbeeld vervangen door een completer, gezonder wereldbeeld, als we hierover met elkaar in gesprek gaan en een cultuurverandering teweeg brengen.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding
Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding
 • Gebruik geen drugs. Drugshandel gaat gepaard met corruptie en misdaad, en ontwricht hele samenlevingen. Daar wil je toch aan meedoen?
Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding
 • Verzet je tegen vooroordelen en discriminatie, want die houden ongelijkheden in stand. (Discriminatie is het maken van onderscheid tussen mensen op grond van niet relevante kenmerken). Berucht zijn achterstelling wegens geslacht, afkomst, huidskleur of geloof. Maar let ook op de minder voor de hand liggende vooroordelen over jongeren en ouderen, kansarmen en kansrijken, hoog- en laagopgeleiden, rechts en links, stedelingen en plattelanders, enzovoorts. (Zie plaatje.)
Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding
 • Denk mee over het dashboard en over Het happy 2050 scenario. Hoe kunnen we dat plan voor de toekomst aanscherpen? Help ons om het verbeteren. Babette verwerkt feedback in elke herziene editie.

Ga aan het stuur zitten en werk op jouw manier mee. Doe wat je kunt en ontspan over de dingen waar je écht geen invloed op hebt. De weg is de herberg, enjoy the ride.

Dat was dag 4 alweer! Waar wil jij aan bijdragen? En heb je nog andere tips? Deel ze met ons!

Morgen kijken we naar goede voornemens in relaties. Fijne dag en tot dan!

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

We laten van 10 tot 17 januari 2022 in zeven afleveringen zien wat je allemaal kunt doen als je wilt bijdragen aan een veilige, fijne wereld. We gebruiken de inzichten uit Het happy 2050 scenario van Babette Porcelijn.

Je kunt slagkracht ontwikkelen in verschillende rollen. Als consument, in je werk, met je geld en als burger bijvoorbeeld. We gaan in deze week de verschillende rollen in je leven langs en we laten zien wat jij in elk van die rollen kunt doen om het verschil te maken.

Think Big Act Now helpt mensen om hun leefstijl te verbeteren, op basis van het gedachtegoed van Babette Porcelijn. Voor vragen kun je contact opnemen met Elise en Babette, via info@thinkbigactnow.org.

Andere afleveringen teruglezen:

0. Introductie

1. Goede voornemens als consument

2. Slagkracht in je werk

3. Goede voornemens over geld

Ga aan het stuur zitten en werk op jouw manier mee. Doe wat je kunt en ontspan over de dingen waar je écht geen invloed op hebt

Blogs

Hoe worden webshops circulaire koplopers?

Transitieagenda Consumptiegoederen organiseert tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie 2022 de sessie ‘Webshops als circulaire koplopers’ Gaan online winkelen en duurzaamheid samen? Steeds meer webshops werken met duurzaamheidsfilters. Maar moet je als consument letten op energielabels, het percentage gerecycled materiaal, arbeidsomstandigheden of watergebruik? En hoe betrouwbaar zijn de ‘duurzame’ filters die webshops aanbieden eigenlijk? Een […]

Lees meer

Dag 7: Jouw Goede Voornemens

Je hebt deze week aan de hand van onze posts je lijst met Goede Voornemens kunnen maken om bij te dragen aan een veilige, fijne toekomst. Een toekomst waarin we elkaar oprecht een ‘happy 2050’ wensen. En de kers op de taart: je inzetten voor de ‘greater good’ alleen al verrijkt je leven vandaag. Hoe […]

Lees meer

Dag 6: je slagkracht als mens

Oké, we hebben allerlei rollen in ons leven. Maar we zijn ook ménsen, met een hoofd en een hart, liefde, passie, talenten, kennis, vaardigheden, een lichaam en een geest. En we willen uiteindelijk allemaal hetzelfde: lang en gelukkig leven. (En dan bedoel ik geluk in de zin van een waardig en waardevol leven; niet te […]

Lees meer

Dag 5: slagkracht in relaties

In de afgelopen dagen hebben we allerlei goede voornemens onderzocht die bijdragen aan een veilige, fijne wereld. Het zijn allemaal acties die je zélf kunt doen. Maar er is nog een andere krachtige manier om positieve invloed te hebben, namelijk door ándere mensen te inspireren om zich ook te gaan inzetten voor een ‘happy 2050’. […]

Lees meer