Dag 4: je slagkracht als burger

Wat kun je doen voor een happy 2022 én een happy 2050 als (wereld)burger? Vandaag krijg je weer een hele rij met tips om je goede voornemens aan te vullen. Welke tips passen bij jou? Je kunt ze ook onthouden tot ze actueel worden. In maart zijn bijvoorbeeld weer gemeenteraadsverkiezingen.

> Pak je lijst moet goede voornemens er weer bij en schrijf op waar jij je als burger voor in wilt zetten!

Democratie

 • Stem op een partij die zich inzet voor milieu, natuur, klimaat en voor gelijke kansen, wereldwijd!
 • Zet je in voor versterking van de lokale, nationale én internationale democratie. Kijk bijvoorbeeld eens naar de Community Empowerment Act, of naar deze organisaties: democratieinuitvoering.nl en meerdemocratie.nl.
 • Misschien wil je zelf de politiek ingaan? Gebruik het dashboard met knoppen om aan te draaien voor een Happy 2050.
Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Babette maakte dit dashboard voor haar boek Het happy 2050 scenario.

Rechtsstaat

 • Steun rechtszaken die impact aan de kaak stellen, of span er zelf een aan. Kijk voor inspiratie nog eens naar de Klimaatzaak of de rechtszaken tegen Shell (1, 2). Vandaag stelt Milieudefensie een ultimatum aan vervuilers: klimaatplannen in 3 maanden of proces.
 • Laat je horen voor wetgeving die grootschalige milieu-impact (oftewel ecocide) verbiedt.
Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Draagvlak voor beleid

 • Steun beleid voor verduurzaming: de circulaire economie, de energietransitie, natuurinclusieve landbouw en beleid dat de overstap naar een plantaardig dieet stimuleert.
 • Steun verdragen over hoge percentages land die we opzijzetten voor natuur (volgens mijn onderzoek 50% van bruikbaar land en water), klimaatverdragen en verdragen die vervuiling tegengaan. Check ook SDG Nederland voor de duurzame ontwikkelingsdoelen. Lees hier over het klimaatbeleid van de Rijksoverheid.
 • Verzet je tegen ontwrichtende ongelijkheid in macht en bezit. Belasting is bijvoorbeeld een krachtige herverdelingstool. Andere sleutels zijn de scheiding van lobby en staat, corruptiebestrijding, de invoering van een minimumloon in wereldwijde productieketens en eerlijke handelsverdragen waardoor arme landen niet nog verder uitgebuit worden. Hoeveel ongelijkheid vinden we acceptabel en hoe bepaal je dat? Bekijk het deze TEDtalk van Christian Felber eens. Of bekijk het werk van Economy for the Common Good.
 • De hoeveelheid beschikbare natuurlijke hulpbronnen in de wereld is beperkt. En daarom is dat een verdelingsvraagstuk. Maak je hard voor gelijke toegang tot natuurlijke hulpbronnen voor iedereen. Want zoals Jan Juffermans het zegt: ‘een fair share is een mensenrecht’.
 • Steun een degelijk vangnet voor wie het niet op eigen kracht redt. Niet alleen voor mensen in ons eigen superrijke land (we horen bij de 3% rijkste landen ter wereld!), maar juist ook voor mensen in arme landen.
 • Demonstreer, teken petities, voer actie, stuur berichten enzovoort om politici een sein te geven over al deze dingen. Kijk bijvoorbeeld op avaaz.org.

Steun acties van organisaties en burgers

Steun vakbonden, coöperaties en ngo’s die zich op hun eigen manier inzetten voor het happy 2050 scenario met tijd, geld of aandacht op social media.

Zelf aan de slag

Laten we om te beginnen ons wereldbeeld onder de loep nemen. In de Middeleeuwen stond God centraal. Sinds de Verlichting staat de mens centraal en zien we de natuur als een ondergeschikt hulpmiddel. Dat wereldbeeld werkt niet meer, aangezien we de natuur ontwrichten. Daarmee brengen we niet alleen de natuur, maar ook de mens in gevaar. Om een ‘happy 2050 scenario’ binnen bereik te brengen, hebben we een nieuw wereldbeeld nodig; een wereldbeeld waarin de levende planeet centraal staat en de mens zichzelf ziet als onderdeel van het leven. Samen lukt dat. Wij kunnen ons oude wereldbeeld vervangen door een completer, gezonder wereldbeeld, als we hierover met elkaar in gesprek gaan en een cultuurverandering teweeg brengen.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding
Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding
 • Gebruik geen drugs. Drugshandel gaat gepaard met corruptie en misdaad, en ontwricht hele samenlevingen. Daar wil je toch aan meedoen?
Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding
 • Verzet je tegen vooroordelen en discriminatie, want die houden ongelijkheden in stand. (Discriminatie is het maken van onderscheid tussen mensen op grond van niet relevante kenmerken). Berucht zijn achterstelling wegens geslacht, afkomst, huidskleur of geloof. Maar let ook op de minder voor de hand liggende vooroordelen over jongeren en ouderen, kansarmen en kansrijken, hoog- en laagopgeleiden, rechts en links, stedelingen en plattelanders, enzovoorts. (Zie plaatje.)
Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding
 • Denk mee over het dashboard en over Het happy 2050 scenario. Hoe kunnen we dat plan voor de toekomst aanscherpen? Help ons om het verbeteren. Babette verwerkt feedback in elke herziene editie.

Ga aan het stuur zitten en werk op jouw manier mee. Doe wat je kunt en ontspan over de dingen waar je écht geen invloed op hebt. De weg is de herberg, enjoy the ride.

Dat was dag 4 alweer! Waar wil jij aan bijdragen? En heb je nog andere tips? Deel ze met ons!

Morgen kijken we naar goede voornemens in relaties. Fijne dag en tot dan!

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

We laten van 10 tot 17 januari 2022 in zeven afleveringen zien wat je allemaal kunt doen als je wilt bijdragen aan een veilige, fijne wereld. We gebruiken de inzichten uit Het happy 2050 scenario van Babette Porcelijn.

Je kunt slagkracht ontwikkelen in verschillende rollen. Als consument, in je werk, met je geld en als burger bijvoorbeeld. We gaan in deze week de verschillende rollen in je leven langs en we laten zien wat jij in elk van die rollen kunt doen om het verschil te maken.

Think Big Act Now helpt mensen om hun leefstijl te verbeteren, op basis van het gedachtegoed van Babette Porcelijn. Voor vragen kun je contact opnemen met Elise en Babette, via info@thinkbigactnow.org.

Andere afleveringen teruglezen:

0. Introductie

1. Goede voornemens als consument

2. Slagkracht in je werk

3. Goede voornemens over geld

Ga aan het stuur zitten en werk op jouw manier mee. Doe wat je kunt en ontspan over de dingen waar je écht geen invloed op hebt

Blogs

Gratis lespakketten voor primair onderwijs

Vanaf het moment dat de boeken van Babette verschenen werd het al gezegd, dit zou lesmateriaal moeten worden! Goed nieuws, want het is zover! Vanaf 10 oktober is onze eerste lessenreeks van 5 interactieve lessen, gebaseerd op ‘de Verborgen impact’, gratis beschikbaar voor de bovenbouw van alle scholen van het primair onderwijs in NL! We […]

Lees meer

Leergang voor Verborgen Impact Ambassadeurs – november 2022

Het is weer tijd voor de Leergang voor Verborgen Impact Ambassadeurs, mét aanvullende Happy 2050 training! Doe je mee? ONZE MISSIE Als Ambassadeur werk je mee aan onze missie, namelijk de wereld in veiliger vaarwater brengen. Een van de belangrijkste voorwaarden daarvoor is een intacte planeet. Daar dragen we aan bij door kennis en context […]

Lees meer

Babette bij de Livestream van Het Klokhuis

Door te eten, te wonen, te kopen en te reizen gebruikt ieder van ons een stuk aarde. Dit noemen we de ecologische voetafdruk. Nederlanders leven letterlijk op te grote voet. Drie aardbollen, zoveel zouden we nodig hebben als iedereen op de wereld zou leven zoals wij in Nederland. Waar hebben we al die grond voor […]

Lees meer

Babette genomineerd als Verschilmaker 2022 door Vrouwen van Nu

De drie genomieerde Vrouwen van Nu Verschilmakers zijn bekend. Ook dit jaar zijn er drie inspirerende vrouwen genomineerd die door hun inzet de omgeving inspireren en de leefomgeving positief beïnvloeden. Via onderstaande button kun je je stem uitbrengen tot 1 september op de Verschilmaker van jouw keuze. Stembutton Lees meer over de genomineerden door op […]

Lees meer