CSRD: papieren tijger of game changer

Aflevering 3 van 4: Hoe CSRD je kan helpen een duurzame koploper te worden

CSRD bevordert duurzame, menselijke ontwikkeling; het stimuleert bedrijven toekomstbestendig te worden. Zonde dus om de verslaglegging te laten verzanden in een papieren tijger. Daarom helpen we je graag op weg. Lees onze CSRD zomercolumn nr3: Hoe CSRD je kan helpen een duurzame koploper te worden.


Als ik mensen vraag of ze al bezig zijn met CSRD krijg ik vaak een glazige blik. Snap ik, de Corporate Sustainability Reporting Directive is vrij nieuw. Maar deze EU-wetgeving wordt wel heel belangrijk, want duizenden bedrijven moeten vanaf 2024 een duurzaam jaarverslag maken. CSRD bevordert duurzame, menselijke ontwikkeling; het stimuleert bedrijven toekomstbestendig te worden. Top. Wij helpen je daarom graag op weg. In vier zomercolumns leg ik uit wat CSRD is, hoe het zich verhoudt tot andere frameworks, hoe het je kan helpen een duurzame koploper te worden en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Let’s go!

CSRD is aanstaande EU-wetgeving die van organisaties verlangt dat ze rapporteren over hun impact op mens en planeet, tot diep in de waardeketens. En over de verbeterplannen. In feite moet je dus je verborgen impact in kaart brengen en aanpakken. Je moet bovendien onderzoeken welke langetermijnrisico’s je loopt door impact, welke afhankelijkheden onder druk komen te staan. Top!

Het is alleen zo’n ingewikkelde oefening dat het kan verzanden in een papieren tijger. Een hele dure, als je de rapportage helemaal bij accountants neerlegt. Het is juist zo belangrijk dat je er zelf mee aan de slag gaat, op een zinvolle manier. De meeste sectoren hebben enorm veel verborgen impact en om toekomstbestendig te worden is er werk aan de winkel. Daar is inzicht in je impact voor nodig (impact-geletterheid, zoals Michel Scholte dat noemt), om op basis van degelijke informatie een strategische koerswijziging te maken. Geen zaken die je aan de accountant overlaat.

“We kunnen ‘de wereld redden’ niet aan accountants overlaten”

Onderstaand plaatje geeft voorbeelden van schadelijke activiteiten (linker kolom) en veilige alternatieven (rechter kolom). Je ziet dat bijna alles op de schop moet en dat daar allerlei andere activiteiten voor terugkomen. CSRD vraagt het bedrijfsleven om de noodzaak en de voordelen van deze omslag in kaart te brengen. Én die uit te voeren. Ik zeg het nog maar eens: top!

CSRD draait om de transitie van een economie in polycrisis naar een veilige, gezonde, toekomstbestendige economie. Als je CSRD zo oppakt, maak je het de game changer die de wereld zo hard nodig heeft.

Hoe word je duurzame koploper?

Je kunt CSRD (of verduurzamen) op verschillende manieren benaderen. Een paar voorbeelden:

  • Je doet een minimale inspanning om door de audit te komen en boetes te voorkomen.
  • Je gaat voor een strategische koerswijziging om tenminste problematische afhankelijkheden en andere risico’s voor te zijn; je beperkt de schade.
  • Je omarmt CSRD volledig; je wordt een duurzame koploper. Je stelt een levende, veilige planeet en een menselijke wereld voorop. Geld is een middel om je positieve slagkracht te vergroten, geen doel op zich. Dat doe je met integer, rechtvaardig beleid.

‘Vertel, hoe word ik duurzame koploper dan?’ Je begint bij de kern: je business. Is dat wat de wereld nodig heeft? Je ontwikkelt een businessmodel waarmee je bijdraagt aan de oplossingen in plaats van de problemen; je verdient je geld bijvoorbeeld met vervuiling opruimen, bossen aanplanten, natuur beschermen, onderwijs voor meisjes in landen waar dat niet vanzelfspreekt, emancipatie van vrouwen en minderheden, circulair grondstoffengebruik, consuminderen… ga zo maar door. Ik noem het ‘eco-positief’, als je meer bijdraagt dan je stukmaakt. Daar zit de ruimte voor innovatie. Als je je alleen richt op terugdringen van schadelijke impact dan beperkt het. Het voelt benauwend. Als je je richt op de groene ruimte kun je weer losgaan. Meer bossen, gezonde lucht, schoon water, grote biodiversiteit, een menswaardig bestaan voor iedereen, van dat soort dingen heb je nooit te veel. Blijf niet hangen in technische snufjes (een beruchte valkuil), maar ga voor echte vernieuwing. Draag bij aan de systeemverandering.

In het plaatje hieronder laat ik zien wat duurzame koplopers kunnen doen, en dat heb ik geplot in het framework van CSRD.

Omarm CSRD. Het is goed voor de wereld én voor je organisatie.

Heb je vragen over CSRD of ben je benieuwd hoe wij je hierin verder kunnen helpen? Mail ons dan of bekijk het CSRD-trainingsaanbod op de website van Think Big Act Now.

Blogs