C-S-R-watte??

Aflevering 1 van 4: Wat is de Corporate Sustainability Reporting Directive?

“C-S-R-watte??” Snap ik; de Corporate Sustainability Reporting Directive is vrij nieuw, maar deze EU-wetgeving wordt wel heel belangrijk. Daarom helpen we je graag op weg. Lees onze CSRD zomercolumn nr1: Wat is de Corporate Sustainability Reporting Directive?


Als ik mensen vraag of ze al bezig zijn met CSRD krijg ik vaak een glazige blik. Snap ik, de Corporate Sustainability Reporting Directive is vrij nieuw. Maar deze EU-wetgeving wordt wel heel belangrijk, want duizenden bedrijven moeten vanaf 2024 een duurzaam jaarverslag maken. CSRD bevordert duurzame, menselijke ontwikkeling; het stimuleert bedrijven toekomstbestendig te worden. Top. Wij helpen je daarom graag op weg. In vier zomercolumns leg ik uit wat CSRD is, hoe het zich verhoudt tot andere frameworks, hoe het je kan helpen een duurzame koploper te worden en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Let’s go!

Waarover moet je rapporteren?

De Corporate Sustainability Reporting Directive is aanstaande Europese wetgeving in het kader van de Green Deal. CSRD verlangt van organisaties dat ze jaarlijks rapporteren over niet-financiële prestaties; over hun impact. Het gaat om een brede en diepe reeks onderwerpen:

  • Schadelijke impact op mens en planeet. En dan niet alleen klimaatimpact maar diverse soorten impact, tot diep in de waardeketens. In feite gaat CSRD dus over verborgen impact!
  • Relevante governance issues zoals corruptiebestrijding en lobbyactiviteiten.
  • Wat zijn risico’s voor de organisatie? De wereld verandert door impact en dat kan gevolgen hebben voor de continuïteit van je organisatie. Hoe gaat bijvoorbeeld klimaatverandering je business raken? Ben je ergens in de keten afhankelijk van lokale communities, van ecosystemen of van zoetwater? Bieden veranderingen ook nog bepaalde kansen?
  • Verbeterplannen: doelen, strategie en concrete oplossingen. Hoe maak je de organisatie toekomstbestendig? Hoe vergroot je jullie maatschappelijke relevantie? CSRD vraagt om een langetermijnvisie.

De tekst gaat na de infographic verder >>

Dubbele materialiteit

De dubbele materialiteit is misschien een ingewikkeld begrip maar het is best makkelijk te begrijpen. ‘Materialiteit’ staat voor impact, en die gaat twee kanten op. Je hebt de schadelijke impact van de organisatie op de wereld enerzijds (van binnen naar buiten), en de risico’s van een veranderende wereld voor de organisatie anderzijds (van buiten naar binnen). Dat is de dubbele materialiteit en je moet ze allebei in kaart brengen.

Voor wie en wanneer?

In de hele EU krijgen bijna 50.000 grote organisaties direct te maken met CSRD. Via het rimpeleffect op toeleveranciers en afnemers bereikt het een veelvoud aan organisaties binnen en buiten de EU. In Nederland gaat het om zo’n drie- tot zesduizend bedrijven.

Bedrijven worden gezien als grote organisaties als ze twee opeenvolgende jaren aan minstens twee van de drie kenmerken voldoen:

  • minimaal 250 fte personeelsleden
  • minimaal 40 miljoen euro omzet
  • minimaal 20 miljoen euro balanstotaal

Grote ondernemingen moeten als eerste rapporteren: beursgenoteerde bedrijven, grote organisaties en bedrijven van openbaar belang, zoals banken, verzekeraars en andere financiële instellingen. Middelgrote en kleine ondernemingen zijn pas later aan de beurt; de verplichting bouwt de komende jaren stapsgewijs uit. Maar dat betekent niet dat kleine bedrijven achterover kunnen leunen. CSRD vraagt nadrukkelijk om inzicht in de waardeketens. Daardoor kunnen middelgrote en kleinere ondernemingen via grote klanten al direct te maken krijgen met CSRD. Ook zij zullen dus hun niet-financiële rapportage op orde moeten brengen om grote klanten te behouden.

Dit is de tijdlijn:

  • Rapportage in 2025 over gegevens van boekjaar 2024. Dit geldt voor ondernemingen die al onder de huidige NFRD-regelgeving vallen (non-financial reporting directive); dat zijn grote beursgenoteerde ondernemingen met meer dan 500 fte.
  • Rapportage in 2026 over gegevens van boekjaar 2025. Voor grote ondernemingen die momenteel niet onder de NFRD vallen. Dat zijn de bedrijven die aan minstens twee van de drie bovenstaande criteria voldoen.
  • Rapportage in 2027 over gegevens van boekjaar 2026, voor beursgenoteerde mkb-ondernemingen, maar ook voor kleine en niet-complexe kredietinstellingen en verzekeraars.

Kortom, CSRD wordt relevant voor veel ondernemingen en uiteindelijk voor het hele bedrijfsleven.

Omarm CSRD. Het is goed voor de wereld en beter voor je organisatie.

Volgende week nemen we je mee in de samenhang tussen CSRD en verschillende bestaande frameworks, zoals de SDG’s en verborgen impact. Heb je vragen over CSRD of ben je benieuwd hoe wij je hierin verder kunnen helpen? Mail ons dan of bekijk het trainingsaanbod op de website van Think Big Act Now.

Blogs